REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“Cumperi 6 sertare Flowbox și primești gratuit 1 set Multimech sau 3 seturi Solo Mech

Art.1  Organizatorul Campaniei Promoționale

1.1.     Campania promoțională “Cumperi 6 sertare Flowbox și primești gratuit 1 set Multimech sau 3 seturi Solo Mech” („Campania Promoțională”) este organizată de S.C. Global Design S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în com. Scheia, Nr. 390 A, Jud. Suceava, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J33/616/2001, având Codul Unic de Înregistrare Fiscală RO14374722, (“Organizatorul”).

1.2.    Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.global-design.ro și www.frontmdf.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3.     Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

 

 

Art.2  Denumire. Durata. Locul desfășurării

2.1.     Campania promoțională poartă denumirea “Cumperi 6 sertare Flowbox și primești gratuit 1 set Multimech sau 3 seturi Solo Mech”.

2.2.     Campania promoțională se desfășoară în perioada 10.05.2023 ora 00:00 – 30.07.2023 ora 23:59

2.3      Promoția este valabilă numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională. 

 

Art.3  Produse participante la Campania Promoțională

3.1.     Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă următoarele produsele comercializate din categoria Sisteme de sertare Flowbox – SAMET, (denumite în continuare în mod individual “Produsele Campaniei Promoționale”), în condițiile menționate în prezentul Regulament.

3.2.     Promoția este valabilă pentru comenzi care conțin minimum 6 produse din categoria Sisteme de Sertare Flowbox – SAMET.

Produsele participante în campanie se regăsesc în link-urile următoare :       

Sertar metalic slim, amortizare, push-open, 18 mm, Flowbox, Samet   https://shop.global-design.ro/sertar-mobila-metalic-amortizare-push-open-samet

Sertar metalic slim, amortizare, 18 mm, Flowbox, Samet      https://shop.global-design.ro/sertar-mobila-metalic-slim-amortizare-samet 

3.3.    În cadrul promoției, la achiziționarea a 6 sertare Flowbox, partenerul va primi la alegere cu titlu gratuit următoarele produse :  1 set Multimech sau 3 seturi Solo Mech.

3.4.     Promoțiile nu se cumulează.

3.5.     Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție.

3.6.     De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții.

3.7.     Promoția se va desfășura conform informațiilor primite prin newsletter şi, de asemenea, prezentate pe website-ul www.global-design.ro, iar clienții pot participa prin plasarea unei comenzi pentru produsele care se încadrează în categoria participantă la promoție, în perioada în care aceasta este în curs de desfășurare. Comenzile pot fi plasate atât online pe site-ul shop.global-design.ro cât și prin intermediul reprezentanților de vânzări Global Design.

 

Art.4  Dreptul și condițiile de participare

4.1.     Participanții sunt înregistrați în campanie automat la achiziția a 6 sertare Flowbox. 

Art.5  Protecția datelor cu caracter personal

5.1.    Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

5.2.    Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea Campaniei Promoționale.

5.3.     Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-şi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate şi creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată la sediul Organizatorului din  în Suceava, Calea Unirii, nr. 31A, sau la adresa de poștă electronică marketing@global-design.ro.

5.4.     În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)        Nume și prenume;

(ii)       Adresa de email;

(iii)      Număr de telefon;

(iv)     Adresă de livrare.

5.5.     Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în următoarele scopul organizării și desfășurării Campaniei Promoționale.

Art.6  Litigii

6.1.    În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

 

Art.7  Dispoziții finale

7.1.    Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online www.global-design.ro).

7.2.    Organizatorul şi participanții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promoție, clienții sunt obligați să respecte prevederile prezentului Regulament.

7.3.     Orice contestație având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris şi depusă la adresa situată în Suceava, Calea Unirii, nr. 31A, sau la următoarea adresă de email: marketing@global-design.ro.

7.4.     Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi şi mențiuni din “Termeni şi Condiții” de pe www.global-design.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul global-design.ro la Secțiunea Regulamente.

 

Organizator,

S.C GLOBAL DESIGN S.R.L